Stefa Govaart

Cleft Exacted


I am mist 
I'm cold
I am for rent
I have a figure that is done
I'm done
I am staged
My surface tramped
Not like concrete but concrete 
Here my laborious spine and sexed sum
I'm an advocate aloof
Not wet, with knives 
And vinegar, unsung vinegar
And such a song 
That couldn’t be written, so use it as you like
And the decline of an argument
A line that follows a position that decays
And how we stand 
In the night 
Operating a shaft, a lobby, one’s own archive
Arranging
A pouring that cannot select 
Omissions are not accidents
I vouch and tell you
And stab you a stomach 
I repent, am sanguine 
With on offer a shoulder with beak 
A prick
A disbanding of event
That 
As it was staged and undergone 
Grew huger
We said we’d call it
The pure being that conks out
Hemmed in because of poor precision
Because of veins that had collapsed
The fluids of business 
Mom and dad
I wonder where they went
If they had accommodated
An admonition, a clue, a soma
A nonagnostic hymn
And what I could not say 
When I came
And heaven faded 
And time went by
With dumb, imbecilic people
When I exaggerate, I consolidate
Not amiss, alone
Fucked
Moderating en masse
I'm probably doing something terrible
Certainly something that loses itself 
Asking you 
To stay put
When I give to you 
No choice
When I work for you
As a seized proxy
An arbitrary law
A prolongation and renouncement at the same time
A vacillation 
A bid
When I let you 
When I had happened
When I ate myself out
When I underdid everything 
And couldn’t tell stories
Because this is an analogy 
Like legs that break
When I write to you
I talk to you 
When I couldn't fall asleep
I saw into you
And dreamt about 
A wish for
A question about what had convicted itself out of you
When I remove myself from my behavior
From coming, kissing and a defunct father
You note that 
No heartbreaker goes unpenalized 
That you feel short-lived 
Flooded with spilled milk that
Your ontology is cut
Your soul faces down 
Your land is done to you 
And so is your being
And so we are caused
Repulsed
In form
In ownership
In ego
In points in space
In dominions
In a constitution in language
Whose powers hadn’t vanished
In an attempt to should have tried to have had 
To be a cock also
In an attempt to try latching on to an object 
With a hole, a face, burrowed lungs we didn’t even want
When someone else does it for you
Stunning

Ik ben mistig 
Ik heb het koud
Ik ben te huur
Ik heb een figuur die is gedaan
Ik ben gedaan
Ik ben in scène gezet
Mijn oppervlak is platgelegd 
Het lijkt niet op beton maar is beton 
Hier mijn bewerkte rug en gesekste totaal 
Ik ben een passieve pleitbezorger
En kan niet nat worden maar draag wel messen 
En azijn, niet bezongen azijn
En een zodanig lied 
Dat nooit werd geschreven, doe ermee wat je wil
En de achteruitgang van de zeggenschap van een argument
Een lijn die ons consequent volgt 
In een gat in een positie die aftakelt
In de nacht bij de exploitatie van een schacht, een lobby, een eigen archief
En de gieting die niet kan ontvangen: omissies zijn geen ongelukken
Ik sta garant en berouw
Ik ben een sanguinische mens
Een gegeven schouder met bek
En de ontbinding van de basis van een aangelegenheid
En wat het is om te worden weergegeven 
En zo noemen we het
Het pure wezen dat het loodje legt
En de precisie van de sappen van het lijf
Ik vraag me af waarheen ze gaan
En schik in
Ik lees je de consequenties voor
Van uitmuntende botten en middenklasse
Het ongemak van het heden
Als grens, als lied, als hymne 
En wat ik niet kon zeggen 
Toen ik kwam
En ik je vroeg om te wachten
En na te denken en te zeggen en te verbranden
Om een plan te hebben
Een offer en andere mannen, vreselijk
Als ik overdrijf, consolideer ik
Als ik onthul dan verschuiven de registers
In massale bemiddeling
Ik staar 
Ik doe waarschijnlijk iets vreselijks
En zeker iets wat zichzelf verliest 
Als ik je geen keuze geef
En met je samenwerk
Als een dier, een surrogaat, een willekeurige wet
Ik ben de voortzetting en de verlating tegelijk
En ik deed wat je me vroeg
De aanbieding, de deal
Als ik schrijf 
Praat ik met je 
Toen ik niet in slaap kon vallen
Maakte ik me los van mijn gedrag
Toen ik afscheid nam
Van een dode vader
Zei je: niemand blijft ongestraft 
Terwijl je verschillende onderdelen wegsleepte
Een horizontaal bed, een model
En gemorste melk 
Je ontologie is versneden
Je ziel neerwaarts 
Je landschap is gekozen 
En zo is je wezen
We worden veroorzaakt
In een vorm
En grondwettelijke taal die macht heeft
In een poging om ook een lul te hebben moeten hebben gehad, geweest 
In een poging om te proberen aan een object vast te houden
Met een gat en ingegraven longen die we niet eens wilden
Als iemand ander het voor je doet
Prachtig

I do not say it
I suck it 
I drink it 
I drink more
I do not swallow 
I do not eat 
It’ll drown